Hỗ trợ
0972 872 465

Ngân hàng Hợp tác Đài Loan | Taiwan Cooperative Bank - TCB

Lê Hoàng 10/19/2021

Ngân hàng Hợp tác Đài Loan -Taiwan Cooperative Bank (TCB) là một ngân hàng niêm yết công khai có trụ sở chính tại Đài Bắc, Đài Loan. Ban đầu được thành lập bởi người Nhật trong thời gian Nhật Bản cai trị ở Đài Loan vào năm 1923, TCB được tiếp quản bởi chính phủ Trung Hoa Dân Quốc vào năm 1946 và đã phát triển kể từ đó,  Ngày nay, TCB là một trong những ngân hàng lớn nhất ở Đài Loan, có nhiều chi nhánh nhất (301) trong số tất cả các ngân hàng tại Đài loan

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH TAIWAN COOPERATIVE BANK

Năm 1913, hiệp hội công nghiệp đầu tiên của Đài Loan được thành lập trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng. Năm 1942, nó được sáp nhập vào Liên hiệp Hiệp hội Công nghiệp Đài Loan, và được tổ chức lại thành Ngân hàng Công nghiệp Đài Loan và Hiệp hội Nông nghiệp Đài Loan. Năm 1946, chính phủ tiếp quản Ngân hàng Công nghiệp Đài Loan và chúng tôi được tổ chức lại từ Ngân hàng Công nghiệp Đài Loan thành Ngân hàng Hợp tác Đài Loan (sau đây gọi là “TCB” hoặc “Ngân hàng”) trong cùng năm. Tổng số vốn tự có trị giá 25 triệu Đô la Đài Loan Cũ đã được cung cấp bởi Chính quyền tỉnh Đài Loan cùng với các tổ hợp tác, hiệp hội nông dân, hiệp hội ngư dân và hiệp hội thủy lợi. Vốn cổ phần được chia thành 250 nghìn cổ phiếu, với mỗi cổ phiếu trị giá 100 Đài tệ. Chính phủ nắm giữ 150 nghìn cổ phiếu và mỗi nhóm được chia 100 nghìn cổ phiếu mỗi nhóm. Hơn 70 năm qua, quy mô hoạt động của Ngân hàng không ngừng được mở rộng nhờ sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, đến cuối năm 2020 vốn chủ sở hữu của Ngân hàng đạt 104,507 tỷ Đài tệ.

Taiwan Cooperative Bank
Taiwan Cooperative Bank - TCB


Taiwan Cooperative Bank đạt được quy chế doanh nghiệp theo quy định tại Điều 52 của Luật Ngân hàng vào tháng 5 năm 1985. Nó được tổ chức lại thành Ngân hàng Hợp tác Đài Loan vào ngày 1 tháng 1 năm 2001; ra mắt công chúng vào tháng 6 năm 2003; được niêm yết trên thị trường chứng khoán vào ngày 17 tháng 11 năm 2004; đã trải qua một lần thay đổi tên Trung Quốc vào năm 2006; và sáp nhập với Ngân hàng Nông dân Trung Quốc vào ngày 1 tháng 5 cùng năm.


Để tích hợp các nguồn lực của Tập đoàn nhằm tận dụng tối đa sức mạnh tổng hợp hoạt động và củng cố phát triển kinh doanh, TCB, Công ty TNHH Quản lý Tài sản Hợp tác và Công ty TNHH Tài chính Hợp tác Đài Loan đã cùng thành lập Công ty TNHH Tài chính Hợp tác Đài Loan, Ltd. (sau đây được gọi là “TCFHC” hoặc “Tập đoàn” )vào ngày 1 tháng 12 năm 2011 thông qua hoán đổi cổ phiếu. TCFHC do đó đã trở thành cổ đông duy nhất (sở hữu 100%) của TCB. Để đạt được điều kiện liên ngành cho công ty mẹ, bộ phận chứng khoán của TCB đã được tách ra thành Công ty TNHH Chứng khoán Hợp tác Đài Loan vào ngày 2 tháng 12 năm 2011. Để quản lý hiệu quả các nguồn lực của Tập đoàn, Ngân hàng đã chuyển nhượng cổ phần của mình trong BNP Paribas Cardif TCB Life Insurance Co., Ltd. và BNP Paribas TCB Asset Management Co., Ltd. các công ty con của TCFHC. Để tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và cung cấp các dịch vụ bảo hiểm ưu việt, Ngân hàng đã hợp nhất với Công ty TNHH Môi giới Bảo hiểm Hợp tác vào ngày 24/6/2016, Ngân hàng là công ty còn tồn tại và thành lập Phòng Đại lý Bảo hiểm.


Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, Ngân hàng tự hào có tổng cộng 295 chi nhánh trong nước và nước ngoài (bao gồm Sở Kinh doanh, Chi nhánh Ngân hàng Nước ngoài, Ngân hàng United Taiwan, Chi nhánh Ngân hàng Ngoại giao Manila, Chi nhánh Los Angeles, Chi nhánh Seattle, Chi nhánh New York, Chi nhánh Hồng Kông, Chi nhánh Tô Châu, Chi nhánh quận mới Tô Châu, Chi nhánh Thiên Tân, Chi nhánh Phúc Châu , Chi nhánh Trường Sa, Chi nhánh Sydney, Chi nhánh Melbourne, Chi nhánh Phnom Penh, Chi nhánh Tuek Thla, Chi nhánh Pur Senchey, Chi nhánh Siem Reap , Chi nhánh Trung tâm Thành phố, Chi nhánh Veng Sreng, Chi nhánh Sihanouk Ville, Chi nhánh Tuol Kouk, Chi nhánh Thủ đô Viêng Chăn, Văn phòng đại diện Bắc Kinh và Văn phòng đại diện Yangon), tạo ra mạng lưới chi nhánh rộng khắp nhất trong số tất cả các ngân hàng Đài Loan và định vị mình là công ty dẫn đầu thị trường về thị phần tiền gửi và cho vay. Theo danh sách top 1.000 ngân hàng trên thế giới bởi quy mô tài sản, được công bố trên số ra tháng 7 năm 2020 của Tạp chí The Banker tạp chí, TCB xếp hạng 162 thứ trên thế giới và 3 thứ tại Đài Loan. Trong bảng xếp hạng những thương hiệu ngân hàng top 500, xuất bản năm tháng 2 năm 2021 toàn cầu, TCB đứng thứ 256 ngày trên thế giới.


Theo Điều lệ thành lập của Taiwan Cooperative Bank, Ngân hàng có nhiệm vụ thực hiện các sứ mệnh điều hành hoạt động kinh doanh ngân hàng, phát triển xây dựng kinh tế đất nước và điều chỉnh tài chính cho ngành trồng trọt và thủy sản. Ngoài việc cung cấp tài chính cho các doanh nghiệp hợp tác, ngành trồng trọt và thủy sản và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, TCB còn cung cấp dịch vụ tiền gửi, cho vay và dịch vụ ngoại hối cho các doanh nghiệp kinh doanh nói chung nhằm tạo điều kiện sử dụng vốn và thúc đẩy phát triển kinh tế nói chung. Làm cho này TCB một ngân hàng quốc tế củng cố cho nông nghiệp, ngư nghiệp, hợp tác xã, và tài chính doanh nghiệp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ TAIWAN COOPERATIVE BANK

  • Trung tâm dịch vụ: 0800-033-175 (+886 80 003 3175) / 04-22273131
  • Facebook: https://www.facebook.com/TCBebank
  • Website: https://cobank.tcb-bank.com.tw/home/newIBHome
  • Địa chỉ: Số 225, Khu 2, Đường Đông Trường An, Đài Bắc, Đài Loan 10552

https://www.vaynganhangnhanh.net/2021/10/taiwan-cooperative-bank.html

#SGBank, #TaiwanCooperativeBank, #TCB, 


Bạn đang xem: Ngân hàng Hợp tác Đài Loan | Taiwan Cooperative Bank - TCB